Main Page

Imperium Goriash upadło prawie dwieście lat temu, po napaści Orczej Hordy.

Orki nie były w stanie przez dłuższy czas sprawować zorganizowanej władzy. Przez ponad sto lat na terenach dawnego Imperium rozpleniły bandy barbarzyńców i krwiożercze potwory. Dawny porządek niemal przestał istnieć.

Teraz zaczynają tworzyć się nowe państwa, skupione wokół większych miast i osad. Część z nich odbudowywana jest na gruzach dawnych imperialnych wielkich miast. Tym niemniej życie poza murami większych warowni jest bardzo niebezpieczne.

Main Page

Goriash Maikl