Imperium Goriash

Imperium Goriash rozciągało się na prawie całym terenie zamieszkiwanym przez cywilizowane narody, od wybrzeży Zielonego Oceanu na południu, aż za Gory Sniezne na północny.

Imperium Goriash

Goriash Maikl