Tag: Goriash

Results

  • Main Page

    [[Imperium Goriash]] upadło prawie dwieście lat temu, po napaści [[Orczej Hordy]].

    Orki nie były w stanie przez dłuższy czas sprawować zorganizowanej władzy. Przez ponad sto lat na terenach dawnego Imperium rozpleniły bandy barbarzyńców i …

All Tags